URL

Du er her: Hjem » Ordbog » URL

Hvad er en URL?

 

URL er en forkortelse for Uniform Resource Location, og blev i 1994 defineret for første gang af Tim Berners-Lee, der opfandt World Wide Web. En URL består af fire elementer: Protokol, subdomæne, domænenavn og ccTLD eller gTLD. og er en hjemmesides adresse, der fremgår i toppen af browseren. 

Protokollen er det første i en URL, og hedder enten http:// (Hyper Text Transport Protokol) eller https:// (Hyper Text Transport Protokol Secure), alt efter om hjemmesiden er SSL-sikret (Secure Socket Layer) eller ej. Nogle protokoller hedder: ”ftp://”, og er det man skriver, når man skal tilgå en hjemmesides webhotel direkte med henblik på filhåndtering og filoverførsel. Subdomænet er ”www” (World Wide Web), og det er frivilligt, om man vil benytte sig af et sådant. Der kan være ét eller flere subdomæner knyttet til et domæne.

Domænenavnet er selve hjemmesidens navn. For at eksemplificere dette er vores domænenavn: ”nordlysmarketing”. Når du vælger et domænenavn, er det vigtigt, at du vælger ét, der er relevant i forhold til din virksomheds eller hjemmesidens navn. Dog er det, set med forretningsmæssige briller, også relevant at have øje for længden af domænenavnet, da et langt domænenavn er sværere at stave rigtigt end et kort domænenavn.

Den sidste del af URL’en hedder ccTLD eller gTLD, og kan for eksempel være: ”.dk”. ccTLD er en forkortelse for Country Code Top Level Domain, og er altså et udtryk for landespecifikke domæner. Alle landekoder er på to bogstaver, og TLD’er, der er ikke er landespecifikke, er på tre bogstaver. Sidstnævnte type, hedder generiske top level-domæner, også kaldet gTLD. Disse inkluderer foreksempel ”.org” og ”.net”.

For at samle op, kan vi nu eksemplificere, hvordan en URL ser ud i sin helhed. Vi tager udgangspunkt i vores egen URL:

https://nordlysmarketing.dk

Når man er inde på en underside på hjemmesiden, bliver navnet på denne underside vist bag ved ccTLD’et, og bliver indledt med en skråstreg. Denne kaldes stien, og kunne for eksempel hedde ”/ordbog/”.

GRATIS POTENTIALEANALYSE 

Bestil analyse af jeres hjemmesides synlighed

Analysen udarbejdes manuelt med skræddersyede anbefalinger og fremsendes på mail

Valgfrit: Ønsker særligt fokus på