ROAS

Du er her: Hjem » Ordbog » ROAS

Hvad er ROAS?

 

Definition

ROAS er en forkortelse for “Return on Advertising Spend”, der på dansk kan oversættes til reklamekampagneafkast, og er en måde at måle effektiviteten af en reklamekampagne.

ROAS benyttes af virksomheder til at beregne afkastet, der er på en reklamekampagne, i forhold til omkostningerne ved denne, samt evaluere hvilke metoder, der virker, og hvilke forbedringer, der kan foretages.

Dette kan i høj grad sammenlignes med begrebet ROI, der er en forkortelse for “Return on Investment”, der også flittigt benyttes til udregning af investeringsafkast i marketing-sammenhæng (se definitionen af ROI – Return on Investment).

Hvordan udregner man ROAS?

Måden ROAS beregnes på er ved at finde omsætningen, der er kommet fra reklameannoncen og dividér dette med, hvad reklameannoncen har kostet. Denne formel ser således ud:

ROAS= OmsætningOmkostning

Et eksempel kunne være følgende:

En virksomhed har betalt 2.000 kr. for en annonce i Google. Denne annonce har resulteret i en omsætning på 10.000 kr. Derfor er ROAS 5 kr. eller 500%:

10.000 kr/2.000 kr=5 kr. eller 500%

Dette betyder, at for hver krone virksomheden har brugt på reklameannoncen, er der blevet omsat for 5 kr., altså 5 gange, eller 500%, af hvad annoncen har kostet.

Hvilken ROAS er betragtet som god?

Selvom der ikke er et facit for hvad en god ROAS er, er der alligevel en opfattelse af, at en ROAS på 400%, og altså en omsætning, der er 4 gange så stor som omkostningerne ved reklameannoncen, er god.

Dog er det meget forskelligt hvilken ROAS en virksomhed har brug for, for at skabe overskud, da ROAS kun er en indikation af en reklamekampagnes præstation, og altså ikke er et retvisende billede af, hvor sund virksomheden generelt er. Derfor er der nogle virksomheder, hvor en ROAS på 300% er acceptabel, og så er der andre virksomheder, hvor det er nødvendigt med en ROAS på 1000% for at skabe profit.

GRATIS POTENTIALEANALYSE 

Bestil analyse af jeres hjemmesides synlighed

Analysen udarbejdes manuelt med skræddersyede anbefalinger og fremsendes på mail

Valgfrit: Ønsker særligt fokus på