Ajax

Du er her: Hjem » Ordbog » Ajax

Hvad betyder ajax?

Ajax er en forkortelse for Asynchronous JavaScript And XML, og er en udviklingsteknik til at lave interaktive webapplikationer. Asynchronous (asynkron) vil sige at serveren kan opdatere uden det er nødvendigt med en synkronisering.

Grundidéen med Ajax, der har eksisteret siden 1999, er at gøre websider mere reaktionsdygtige på en måde så hele siden, som brugeren bevæger sig ind på, ikke skal genindlæses, hver gang der laves en forespørgsel.

Det betyder at det med Ajax, er muligt at opdatere dele af en side, uden at hele siden behøver at blive opdateret.

Måden dette kan lade sig gøre på, er ved at Ajax er asynkron, hvilket vil sige, at der kan sendes og modtages data fra serveren uden det er nødvendigt for serveren at genindlæse siden. Dette gøres altså ved at udveksle mindre mængder data mellem brugeren og serveren hver gang brugeren anmoder om en ændring.

Ajax er derfor et nyttigt redskab til at sikre opnåelsen af hurtige og brugervenlige websider, der er interaktive.

En kombination af forskellige teknologier

Der er tale om en teknik, der kombinerer følgende teknologier:

 • CSS og XHTML (eller HTML)
 • DOM
 • JavaScript
 • XML

For at gøre det lidt mere forståeligt, kan du her se hvordan proceduren kan se ud:

 1. En bruger foretager en ændring på en hjemmeside, såsom et klik på et link.
 2. Et XMLHTTPRequest bliver dannet af JavaScript
 3. XMLHTTPRequest-objektet sender en forespørgsel til en server
 4. Serveren bearbejder forespørgslen
 5. Serveren sender et svar tilbage til hjemmesiden
 6. Svaret fra serveren bliver læst af JavaScript
 7. Forespørgslen bliver udført på hjemmesiden af JavaScript

Med andre ord er det muligt at sende forespørgsler til serveren, lave scripts og få svar tilbage fra serveren, uden der er behov for at hele siden skal opdatere endnu engang. Hvis man er familiær med kodesprog som for eksempel .NET og PHP, er Ajax ikke så kompliceret at benytte.

GRATIS POTENTIALEANALYSE 

Bestil analyse af jeres hjemmesides synlighed

Analysen udarbejdes manuelt med skræddersyede anbefalinger og fremsendes på mail

Valgfrit: Ønsker særligt fokus på