302 REDIRECT

Hvad betyder 302 redirect?

302 Redirect er en måde at viderestille en URL til en ny URL. Dette foregår ved at man klikker på et link, hvor dette link umiddelbart er blevet fjernet. Dog har webmasteren været inde og viderestille denne fjernede URL til en ny URL. Der findes også en anden type viderestilling, nemlig 301 Redirect. For en bruger, synes der ikke at være nogen forskel, men det er der rent teknisk. Forskellen på 302 Redirect og 301 Redirect, er at førstnævnte kun er en midlertidig viderestilling, hvor sidstnævnte er permanent.

Hvis man ser på disse Redirects med SEO-briller, hersker der stadig debat om, hvorvidt linkværdien af de links, man har bygget ind til den gamle URL, bevares når man viderestiller til en ny URL. Dog er denne debat primært indenfor bruge af 301’ere, da der er rimelig konsensus omkring, at linkværdien ikke bliver overført når man benytter sig af en 302 Redirect.

Årsagen til, at man ikke bare kan fjerne en URL, er at søgemaskinernes ”crawler” (robot, der læser hjemmesider på nettet) ikke kan komme videre fra denne side, hvilket har kraftig påvirkning på rangeringen i søgemaskiner. Søgemaskinen prøver nemlig at bruge hjemmesiden som en besøgende, og vurderer altså at brugervenligheden er dårlig, når man lander på en 404-fejl og ikke kan komme videre til andre sider. Måden man kan identificere om en side er blevet fjernet uden at lave en 301- eller 302 Redirect , er at der bliver vist en 404-fejl, når man prøver at tilgå den pågældende side.

Dog må det siges, at det er sjældent, man har brug for kun at viderestille en side midlertidigt. Derfor er det oftest mere naturligt at benytte sig af 301 Redirect end 302 Redirect. Nogle mener, at Google fortsat indekserer en gammel side, hvis man benytter sig af 302 Redirect, og tilsidesætter indekseringen af den nye side. Der hvor 302 Redirect kan blive farlig for rangeringerne, er ved at Google i nogle tilfælde tolker den nye side som ”duplicate content” – altså plagiat. I dette tilfælde vil man sandsynligvis opleve en kraftig nedgang i rangeringer.

Derfor kan det kort opsummeres, at man ikke bør benytte sig af 302 Redirect, hvis ikke man har i sinde kun at viderestille midlertidigt. Det er sjældent, der ikke er tale om permanente viderestillinger, og det kan have alvorlige konsekvenser for ens rangeringer, at benytte 302 Redirect. Derfor vil det i de fleste tilfælde være bedst at anvende 301’eren.