ROI – RETURN ON INVESTMENT

Du er her: Hjem » Ordbog » ROI – RETURN ON INVESTMENT

Hvad betyder ROI?

”ROI” er en forkortelse for Return On Investment, som er en engelsk term, der oprindelig kommer fra læren om finans og økonomi. Når man arbejder indenfor digital marketing, vil man før eller siden støde på dette begreb, da det bruges i vid udstrækning til at beregne, hvor meget afkast, der er på en given investering.

Direkte oversat betyder det ”afkast af investering”, og siger noget om, hvor lønsom en investering har været, eller forventes at være. Dette kan man så bruge til at afgøre om man synes at det er risikoen værd at foretage investeringen.

En investering kan være enten tid eller resurser, men indenfor digital marketing, vil det som oftest dække over penge.
En positiv ROI vil sige at man har tjent mere end man har investeret for, og dermed har man et overskud. En negativ ROI derimod, betyder at man har investeret mere end man har tjent, og dermed har man et underskud.

Hvad bruger man ROI til?

Man bruger beregningen ROI som et hjælpemiddel til at træffe en kvalificeret beslutning, og fx vælge mellem to eller flere alternativer. Dette kunne fx være i situationer, hvor de forskellige alternativer alle synes lige gode ved første øjekast, men hvor man så ved at regne ROI ud for de forskellige alternativer, kan træffe den bedste beslutning.
Man kan bruge en ROI-beregning både til at lave et estimat på, hvor god en investering, en given indsats, må forventes at være, og også til at vurdere en indsats fx i form af en afsluttet annoncekampagne.

Hvordan udregnes ROI?

Man udregner en ROI ved hjælp af en ganske simpel matematisk formel, som ser sådan ud:

ROI = (fortjeneste – investering) / investering x 100

Lad os fx antage at vi har en kampagne, hvor man har brugt 20.000 kr. på at annoncere på Facebook, og den har resulteret i kundehenvendelser, der har givet en fortjeneste på 25.000 kr.

I dette tilfælde vil vores ROI være 25%, og formlen vil se således ud:

(25.000 kr. – 20.000 kr.) / 20.000 kr. X 100 = 25 %

Hvad er en god ROI procent?

Det kan ikke siges entydigt, hvad en god ROI procent er. Dette skyldes naturligvis at det vil være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad man anser som værende et tilfredsstillende afkast.
Man kan dog måske sige at i de fleste tilfælde vil en ROI på omkring 10% eller mere være tilfredsstillende.

 

GRATIS POTENTIALEANALYSE 

Bestil analyse af jeres hjemmesides synlighed

Analysen udarbejdes manuelt med skræddersyede anbefalinger og fremsendes på mail

Valgfrit: Ønsker særligt fokus på