5 spørgsmål til effektiv online markedsføringsstrategi

af | Markedsføring, Virksomhed

Du er her: Blog » 5 spørgsmål til effektiv online markedsføringsstrategi

Introduktion

Mange marketingansvarlige oplever problemer med at få succes med deres online markedsføringsstrategier. Det er svært at afgøre, om det er fordi hovedfokus generelt er på de mere traditionelle former for marketing eller blot de konkrete produkter, som virksomheden sælger.

Det kan også tænkes, at det spiller en rolle, at mange har svært ved at overskue, hvordan de skal gribe deres online markedsføringsstrategi an.

Dette kan imidlertid undre nogle, når man tænker på, hvor stor en rolle online markedsføringsstrategi har på en virksomheds succes. For ikke at tale om, at denne betydning formentlig kun bliver større med tiden.

Der er efterhånden mange steder på internettet, samt videnskabelige bøger og artikler, der berører emnet.

Det lader altså til, at der er en skævvridning, hvad angår hvor små mængder tid og penge, der bliver investeret i online markedsføringsstrategi, i forhold til, hvor stor betydning, det har på en virksomheds succes. Dog må det siges at flere og flere virksomheder er ved at anerkende vigtigheden af at have en god online markedsføringsstrategi, da en stadig større andel af salg sker via internettet.

Siden litteraturen indenfor dette områder er ekspanderet i takt med vigtigheden af at beskæftige sig med online markedsføringsstrategi, er der efterhånden mange muligheder for at tilegne sig viden indenfor området.

Vi vil med dette blogpost ikke fokusere på at give dig konkrete tips til, hvad din online markedsføringsstrategi skal indeholde. Vi vil i højere grad give dig et overordnet strategisk tankeværktøj til at (re)vurdere din nuværende online markedsføringsstrategi.

Dette er med henblik på at gøre dig i stand til at identificere, hvilke svaghedsområder, og herunder specifikke problemer, der er i din nuværende online marketing. Herefter er det så muligt at analysere, hvorfor disse svaghedsområder og specifikke problemer er opstået. Med andre ord, hvilke ting du og din virksomhed ville kunne opnå, hvis de identificerede ineffektive områder, var mere effektive.

Når du bliver bevidst om disse aspekter, kan det hjælpe dig til at udtænke, hvilke strategiske handlinger, der skal foretages for at målrette udbedringen af de identificerede problemer.

Til sidst vil du så have mulighed for at finde frem til bestemte mål, hvordan målene opnås og hvornår der skal være deadlines. Strategi, og herunder online markedsføringsstrategi, er begreber og områder, der er mange forskellige definitioner af.

Der er om end endnu flere holdninger til, hvad god strategi er. Med denne blogpost sigter vi efter at give dig et framework af strategiske spørgsmål, som du kan bruge til at målrette din online markedsføringsstrategi mod problemløsning.

Vi ville nok kunne fortsætte langt tid endnu med at skrive om de overordnede tanker bag denne blogpost… men vi skal nok stoppe nu og gå videre til dét, det hele handler om: Vores bud på 5 spørgsmål du bør stille dig selv for at opnå en effektiv online markedsføringsstrategi:

 

1. Hvilke overordnede svaghedsområder er der i din nuværende online markedsføringsstrategi?

Først og fremmest er disse 5 spørgsmål gode at gennemgå med en kollega, så I kan diskutere undervejs. Derved kan du komme frem til så retvisende og værdifuld en online markedsføringsstrategi som muligt. Hvis ikke du har en kollega at gennemgå analysen med, så frygt ej! Du kan nå frem til guldkornene alene eller sammen med en ven eller bekendt.

Én, der måske kender til din forretning udefra og/eller har et godt indblik i, hvad en god online markedsføringsstrategi bør indeholde. Siden du læser denne blogpost, har du sikkert allerede en holdning til, at din online markedsføringsstrategi kunne være bedre. Du har garanteret også en god idé om, hvilke overordnede områder, der halter, eller i hvert fald kunne være bedre.

Men bare rolig: der er lysere tider på vej – selvom det kan være svært at forestille sig her i vintermørket! Det første du kan gøre er at skrive alle de områder ned, der har med online marketing at gøre, som du og din virksomhed bevæger sig indenfor.

Dette kunne for eksempel være Google Ads, SEO (Search Engine Optimization), Sociale Medier fx Facebook, Instagram og Pinterest.

 

Giv delene i din online markedsføringsstrategi karakterer

Giv derefter hvert område en karakter fra 1 til 10, hvor 1 svarer til et niveau, som selv din gamle bedstemor ville kunne overgå. 10 svarer til et niveau, hvor du med rette ville kunne skrive ”online marketing wizard” på CV’et. Karakteren, du giver, skal baseres på, hvor stor succes du har på det pågældende område, og hvor stort dit engagement er.

For at gøre det lettere, kan du benytte forskellige redskaber til at få en idé om dine præstationer indenfor de forskellige marketingområder, du bevæger dig indenfor. Afhængig af, hvad du bevæger dig indenfor i din online marketing, kan du blandt andet bruge Google Analytics, Google Ads, awrcloud.com, Facebooks- og Instagrams statistikmoduler osv., til at undersøge forskellige statistiske faktorer. Her kan du altså så få et nogenlunde overblik over, hvor godt de forskellige marketingområder præsterer.

 

Hvilke karakterer vil du opnå?

Derefter er det op til dig at vurdere, hvor på karakterskalaen, du gerne vil ligge indenfor hvert område, og her kan du skrive den karakter, du gerne vil opnå indenfor hver af områderne. Dog skal du huske, at det skal være realistisk og stemme overens med, hvor meget du vil investere, hvad angår tid og penge, samt hvad der er relevant i forhold til din virksomheds overordnede strategi.

Nu skulle du gerne have dannet et overblik over dit nuværende niveau indenfor hvert område og også hvilket niveau du ideelt, men også realistisk, vil opnå. På baggrund af dette, har du så kunnet identificere, hvilke af de online marketing-områder, du beskæftiger dig med, der kunne blive forbedret.

Du har derfor nu en liste med de overordnede svaghedsområder, og kan nu gå videre til næste spørgsmål, hvor du skal identificere hvilke specifikke problemer, der hersker inde under hvert overordnet svaghedsområde.

 

2. Hvilke specifikke problemer er der indenfor de overordnede svaghedsområder?

Indenfor hvert overordnet svaghedsområde kan du så overveje, hvilke specifikke problemer, der er herunder.

Lad os tage et eksempel: Et af dine overordnede svaghedsområder kunne være din Instagram-profil. Her kunne et specifikt problem være, at der ikke er nok engagement fra dine nuværende følgere – såsom likes og kommentarer på dine opslag.

Du skal i dette stadie ikke tænke på, hvordan det er muligt at løse problemerne. Du skal i højere grad bruge kræfter på at grave alle aspekter frem, der kunne forbedres – selv de mindste ting. Sørg for at skrive de specifikke problemer, så de fremgår ud fra det pågældende overordnede svaghedsområde.

Dette giver dig et overblik over alle de ting, der kan gøres bedre inden for hver af svaghedsområderne. På den måde kan du senere analysere disse, og komme frem til en effektiv online markedsføringsstrategi, der har fokus på problemløsningen.

Når dette er gjort, har du fået en bedre indsigt i, hvad de forskellige overordnede svaghedsområder indeholder, og derfor kan du sammenholde dem med hinanden. Du kan her med fordel sammensætte dem, der er nært beslægtede, så det bliver mere overskueligt.

 

Sammensæt nært beslægtede overordnede svaghedsområder

Lad os tage eksemplet fra før: Du synes ikke der er nok engagement fra dine Instagram-følgere. Du er derudover ikke tilfreds med de opslag, du laver på din Facebook-side. Du har skrevet disse specifikke problemer under hver deres overordnede svaghedsområder kaldet ”Instagram” og ”Facebook”.

Da disse overordnede svaghedsområder er nært beslægtede, kan du slå de to sammen, og kalde den eksempelvis ”Sociale medier”. Under sociale medier er der så listet specifikke problemer fra hvert af de “gamle” overordnede svaghedsområder Instagram og Facebook. Det kan være, at de overordnede svaghedsområder og specifikke problemer, som du har skrevet ned, ikke er helt så nemme at slå sammen.

Men det gør heller ikke noget at lade dem stå for sig selv. Nu har du slået de overordnede svaghedsområder sammen, der er nært beslægtede. Derved kan du nu få et større overblik over, hvilke specifikke problemer, der hersker under de overordnede svaghedsområder.

Derfor har du måske en god idé om, hvordan svaghedsområderne er relaterede til hinanden. Med “relaterede” menes, at det ofte er sådan, at det er nødvendigt at optimere ét område før det er muligt at optimere et andet område.

 

Sæt overordnede svaghedsområder i rækkefølge

For at gøre det mere overskueligt for dig selv, kan du opstille dette i en figur, hvor du skriver de overordnede svaghedsområder ind i kasser og sætter dem i rækkefølge. Dette skal vise, hvilken rækkefølge du bør løse problemerne i.

For at eksemplificere dette kan et overordnet svaghedsområde som ”Hjemmeside” være nødvendigt at optimere før det er muligt at optimere for eksempel ”Content marketing”.

Grunden til det er, at content marketing har bedre mulighed for at blive forbedret, jo mere optimeret hjemmesiden er. Derfor er de relaterede til hinanden. Dog er det svært at optimere content marketing uden at have en optimeret hjemmeside.

Derfor vil det være naturligt at tage hånd om hjemmesiden før man tager hånd om content marketing. Den næste i rækken kunne så være SEO, der må siges at være relateret til de to andre områder. Det kan sagtens ske, at du har et svaghedsområde, der ikke er relateret til de andre svaghedsområder, du har.

Men det gør heller ikke noget, for så længe du sætter de(t) pågældende svaghedsområde(r) et sted i rækkefølgen, der giver mening for processen, er dette det vigtigste. Her kan du se, hvordan du kan opstille det:

3 trin til online markedsføringsstrategi

 

Dette skulle gerne give dig et overblik over, hvilke overordnede svaghedsområder, der er, hvilke tilhørende specifikke problemer, der er, og hvilken rækkefølge, du bør gå ud fra. Men før du kan løse problemerne, er det vigtigt at analysere, hvorfor de specifikke problemer begrænser din virksomheds vækst.

 

3. Hvorfor eksisterer de overordnede svaghedsområder og specifikke problemer?

Det er essentielt, at du analyserer og reflekterer over de specifikke problemer, du har opstillet. Meningen med det er at finde ud af kilden til, hvorfor de overordnede svaghedsområder eksisterer.

Årsagen til det er, at det er nødvendigt, konkret at kunne svare på, hvorfor de overordnede svaghedsområder og specifikke problemer, eksisterer hver i sær. På denne måde bliver du bevidst omkring, hvilke dele i forretningen, der har medført problemerne.

Du kan i denne sammenhæng få en overordnet idé om, hvilke steder, der skal tages fat, for at løse problemerne. Vi vil ikke komme ind på, hvilke teorier eller redskaber, du skal bruge her for at analysere de specifikke problemer og overordnede svaghedsområder, da det vil variere alt efter hvilke områder, der er tale om.

Der er ikke noget facit, så det vigtigste er, at du kommer frem til nogle dybdegående svar på, hvorfor de pågældende svaghedsområder og specifikke problemer eksisterer, så du konkret kender årsagen til problemerne.

Derefter har du så mulighed for at finde ud af, hvilke konkrete handlinger, der kan foretages for at effektivisere og udbedre de identificerede svaghedsområder og specifikke problemer.

 

4. Hvilke handlinger skal der til for at overkomme de specifikke problemer og derved de overordnede svaghedsområder?

Dette og det næste punkt synes vi i Nordlys Marketing, er de mest spændende. Det er spørgsmål, der har til hensigt at nå frem til en løsningsorienteret online markedsføringsstrategi, og dermed har til formål at udvikle forretningen.

Du har nu været igennem identificeringen af de overordnede svaghedsområder og hvilke specifikke problemer, der er herunder. Du er også blevet bevidst om, hvilken betydning det har for din virksomheds vækst, at problemerne eksisterer.

Derfor er du nu klædt godt på til at analysere dig frem til, hvilke konkrete handlinger du og din virksomhed kan foretage, for at løse de identificerede specifikke problemer og derved de overordnede svaghedsområder.

Der er mange akademiske bøger og artikler på nettet, der beskæftiger sig med netop de områder, du har brug for at forbedre. Derfor vil vi anbefale dig at undersøge kilder, der kan give dig indsigt i, hvordan du løse netop dine problematikker, så din online markedsføringsstrategi bliver så skarp og værdifuld som muligt.

Fordelen for dig er, at du nu har en konkret liste med områder, som du skal effektivisere. Derfor kan du hurtigere nå frem til anvendelige teorier og tips, der fortæller dig præcis, hvilke handlinger du kan foretage.

Selvom der er mange kendte og populære teorier og tips på området, er det ikke sikkert, at de vil fungere i praksis i din virksomhed. Derfor er det ofte også en god idé at kombinere disse med noget så simpelt som din sunde fornuft.

Du kender din virksomhed godt, og har en skarp feeling med, hvad visionen, missionen, kulturen osv. indebærer. Derved vil du have mulighed for at kombinere akademisk-/ekspertviden med, hvad du tror, der ville passe godt og være muligt at udføre i lige præcis din virksomhed.

Nå… nu til den store finale: Målsætninger, implementeringsmetoder og deadlines!

 

5. Hvilke mål, implementeringsmetoder og deadlines skal din online markedsføringsstrategi indeholde?

I dette sidste stadium, skal du skrive en liste med de handlinger, du fandt frem til i spørgsmål 4, som konkrete, tidsbegrænsede målsætninger. Du kan gøre det på følgende måde:

  • Skriv de overordnede svaghedsområder op som overskrifter
  • List derefter de specifikke problemer op herunder.
  • Under hvert specifikt problem skrives tre linjer:
    • Hvad” (hvad målet er),
    • Hvordan” (forslag til implementeringsmetode – altså hvordan målet opnås) og til sidst
    • ”Hvornår” (Hvornår skal målet senest være opnået?).

Det er vigtigt, at du skriver målsætningerne op i kronologisk rækkefølge, som vi har berørt i spørgsmål 2.

På den måde tager du højde for, hvilke mål, der skal opnås for at muliggøre opnåelsen af andre mål.

Dette skulle gerne føre til en simpelt opstillet online markedsføringsstrategi, hvor du hurtigt kan danne dig et overblik over, hvilke mål, der er tale om, implementeringsforslag til, hvordan disse mål opnås, og til sidst hvornår målene skal være opnået.

 

Opsummering

Du skulle gerne nu have et effektivt værktøj til at udforme en værdifuld, handlingsorienteret, og konkret online markedsføringsstrategi.

Én markedsføringsstrategi, der er rettet mod problemløsning og optimering af din nuværende online marketing-situation. Der er mange forskellige holdninger til, hvad strategi er.

Akademisk strategilitteratur har bevæget sig fra såkaldt ”bevidst strategi” (deliberate strategy) over til den mere moderne tanke om såkaldt ”opstået strategi” (emergent strategy).

Vi i Nordlys Marketing betragter strategi som en blanding: Strategi er en kontinuerlig praksis, hvor man skal opstille, opnå, revurdere og revidere sine målsætninger.

Dette er med henblik på at skabe forbedringer, vækst og generel forretningsudvikling, så virksomheden kan opnå så meget som muligt. Vi har med denne blogpost haft til hensigt at give dig et overordnet reflektionsværktøj.

Dette kan du løbende bruge for at holde din online markedsføringsstrategi ajour, og sørge for at din virksomhed altid har ambitiøse, men realistiske målsætninger. Udover til udformningen af online markedsføringsstrategi, kan dette framework i princippet også benyttes i andre former for strategiudvikling.

Det overordnede formål er nemlig at identificere og analysere problemer og svagheder med henblik på at udforme strategier med målsætninger, implementeringsmetoder og deadlines, så du kan effektivisere din forretning mest muligt.

SKAL VI STÅ FOR JERES ONLINE MARKEDSFØRINGSSTRATEGI?

Opnå øget salg for jeres virksomhed

RING NU PÅ60 72 05 60

Så tager vi en uforpligtende snak om jeres behov og muligheder

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

GRATIS POTENTIALEANALYSE 

Kontakt os for et godt tilbud og en gratis foranalyse

Fremsendes på mail