IOS 14-opdateringens effekt på sporing i Facebook og øvrige ads

af | Sociale medier

Du er her: Blog » IOS 14-opdateringens effekt på sporing i Facebook og øvrige ads
I begyndelsen af 2021 kommer Apple ud med en opdatering til deres styresystem iOS 14, som vil få store konsekvenser for annoncører på diverse sociale medier såsom Facebook, Instagram, LinkedIn og Pinterest.

Tiltagene vil blandt andet bevirke at sporing bliver mere upræcis, data om målgruppen bliver mere ufuldkommen, det vil ikke længere være muligt at anvende retargeting i samme grad, data i rapporter vil blive forsinket i op til 3 dage, og ”look alike”-kampagner vil blive mindre effektive.

Når opdateringen er rullet ud, vil der på Apples mobile enheder – altså iphone og ipad, poppe en skærm op, når man åbner en app som fx Facebook, hvor man aktivt skal tillade om man vil kunne spores ”på tværs af andre apps og websteder”.

Det er muligt senere at fortryde sit valg, ved at gå ind i sin enheds indstillinger, og ændre det til at det er ok at éns adfærd bliver sporet, men så længe at brugerne har fravalgt at blive sporet, vil de nævnte sporingsmuligheder, som man kender dem, ikke være tilgængelige for annoncører.

Man må antage at mange brugere vil fravælge at deres gøren og laden spores på tværs af apps og websteder, når de nu nemt og bekvemt bliver præsenteret for muligheden for at vælge det fra, som man også har set det med cookie pop-ups, hvor ca. 50% vælger at slå sporing med cookies fra. Og af denne årsag, vil det blive sværere for annoncører at lave lige så effektive kampagner, som før opdateringen, da der ikke vil være det samme datagrundlag om målgruppen at lave annoncekampagner ud fra.

Apples begrundelse for tiltaget, er at give brugerne nemmere kontrol med hvordan deres gøren og laden spores, og dermed højne brugernes anonymitet. Apple kalder dette for ”AppTrackingTransparency”.

Hvad kan man gøre for at forberede sig?

For at dæmme op om følgerne af Apples tiltag med den nye opdatering, vil Facebook rulle deres ”Aggregeret hændelsesmåling” ud i begyndelsen af 2021. Forventningen er at det vil kunne bruges til at stadig at få brugbare data om sine målgrupper, men at den dog stadig vil være begrænset og forsinket.
Facebook har desuden været ude med en liste af tiltag, man bør gøre for at være bedst muligt forberedt til efter Apples opdatering.

 1. Hvis man selv udvikler apps, som skal integrere Facebook i app’en, og man dermed gør brug af Facebooks SDK (Software Development Kit) til iOS, skal man sørge for at opdatere til den nyeste version 8.1, for på den måde at kunne få data om appkonverteringshændelser. Dette gør man i Facebooks Hændelsesadministrator.
 2. Hvad angår annoncering (som er optimeret for konverteringshændelser) på websites, er det tilrådeligt at verificere sin hjemmesides domæne med en ”domæneverificering” på øverste niveau. Dette er ikke en ny funktion, men med denne verificering påviser man at man er knyttet til virksomheden, og undgår eventuelle afbrydelser af sine annoncekampagner, og det vil være muligt at konfigurere konverteringshændelser, når Facebooks ”Aggregeret hændelsesmåling” gøres tilgængeligt.
 3. Facebooks ”Aggregeret hændelsesmåling” vil gøre det muligt i nogen grad at måle på webhændelser fra iPhones og iPads, der har opdateret til iOS 14 og fravalgt personspecifik sporing.
  Det vil være muligt at opsætte 8 konverteringshændelser
  Sørg derfor for i hændelsesadministratoren at opsætte 8 konverteringshændelser for dit domæne, som du mener har størst vigtighed i forhold til optimering af dine kampagner – altså de hændelser, der vil give dig indblik i den vigtigste data for din virksomhed. Og her meddeler Facebook at ”annoncesæt, der optimerer for en konverteringshændelse, som ikke længere er tilgængelig, bliver sat på pause.”
  Læs Facebooks guide om hvordan du konfigurerer Aggregeret hændelsesmåling.
 4. Sørg for at have en startkonfiguration af konverteringshændelser ved at arrangere de max. 8 konverteringshændelser i prioriteret rækkefølge i Facebooks hændelsesadministrator. Det kan redigeres på et senere tidspunkt.
  På baggrund af din virksomheds aktivitet, vil Facebook til at begynde med opsætte de konverteringshændelser, som det vurderes, er de mest relevante, og alle andre hændelser vil ikke være mulige at bruge.

Hvis en besøgende på websitet udfører flere forskellige handlinger, der alle trigger en konverteringshændelse, vil det fremover kun være den med den højeste prioritet, der måles og registreres som en konvertering. De øvrige handlinger, som den besøgende foretog, vil i en sådan situation sandsynligvis ikke rapporteres.

De fire step til forberedelse til iOS14 opdateringen.

 • Opdatér til den nyeste version af SDK (for app-udviklere)
 • Verificér dine domæner
 • Konfigurér 8 konverteringshændelser
 • Arranger de 8 konverteringshændelser i prioriteret rækkefølge

 

Opsummering

iOS14-opdateringen vil komme til at påvirke mængden af tilgængelige målgruppedata for alle, der annoncerer på Facebook, derfor er det en god idé at sætte sig ind i Facebooks tiltag, og sørge for at have dem på plads inden iOS14-opdateringen for alvor rulles ud.

På baggrund af de konsekvenser, som Apples iOS14-opdatering vil få, vil Facebook begynde at gøre brug af ”aggregeret hændelsesmåling” (Aggregated Event Management) til at behandle konverteringshændelser fra enheder, hvor sporing er fravalgt.

Aggregeret hændelsesmåling vil gøre at det stadig er muligt at køre annoncekampagner med sporing, men hvor der så ikke vil forekomme personspecifik sporing, som kan knyttes til specifikke profiler.

Derfor kan det ikke undgås at den mængde data, som Facebook modtager efter iOS14-opdateringen vil blive markant reduceret.

0 kommentarer

GRATIS POTENTIALEANALYSE 

Kontakt os for et godt tilbud og en gratis foranalyse

Fremsendes på mail