SE-FORENINGEN DANMARK

Ny hjemmeside for SE-terapeuter i Danmark.

Vi har leveret ny hjemmeside for SE-Foreningen Danmark, som samler viden og forskning fra feltet, samt samler landets SE-terapeuter på ét site. Siden fik til opgave at skulle matche foreningens “tone” og visuelle identitet, som skulle være i tråd med selve terapien.

Hjemmesiden er udført i WordPress i responsivt design med en længere række af special-tilretninger.

Det har vi leveret: Ny hjemmeside, Online markedsføring